Ažurirani obrasci Zahtjeva za sindikalnu pomoć i Pravilnika o Fondu sindikalne pomoći

Poštovani članovi Sindikata, u nastavku se nalaze ažurirani obrasci Zahtjeva za sindikalnu pomoć i Pravilnika o Fondu sindikalne pomoći

Obrazac Zahtjev za jednokratnu sindikalnu pomoć (docx)

Obrazac Zahtjev za jednokratnu sindikalnu pomoć (PDF)

Pravilnik o Fondu sinikalne pomoći (docx)

Pravilnik o Fondu sinikalne pomoći (PDF)

 

Objavljeno 06.09.2023.