AKTI SINDIKATA

U nastavku sadržaja nalaze se Statut te Pravilnik o Fondu sindikalne pomoći i Pravilnik o financijskom poslovanju SMBH.

Statut SMBH

Pravilnik o Fondu sindikalne pomoći SMBH

Pravilnik o financijskom poslovanju SMBH