Potpisan je Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

U Ministarstvu zdravstva (MZ) je 5. svibnja 2020. potpisan Dodatak III. Kolektivnom ugovoru (KU) za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, po kojem će se od 1. travnja ove godine radnicima u djelatnosti zdravstva za svaki odrađeni sat u prekovremenom radu, isplaćivati i dodatak s osnove uvjeta rada, dodatak zbog odgovornosti za život i zdravlje ljudi te uvećanje plaće za znanstveni stupanj magistra znanosti odnosno znanstveni stupanj doktora znanosti.

 

Dodatak III. su potpisali ministar zdravstva Vili Beroš i predsjednici trenutno jedina dva reprezentativna sindikata, predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara, Brankica Grgurić i predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, Stjepan Topolnjak. (Treći sindikat po snazi, Hrvatski liječnički sindikat, još uvijek nije reprezentativan te nije bio pozvan na potpisivanje Dodatka III. KU).

 

Problem s neispravnim obračunom prekovremenih sati postoji još od KU potpisanog 2013. godine i na njegovu neispravnost su svi zdravstveni sindikati od početka upozoravali MZ. No dosadašnji pregovori tijekom potpisivanja novog KU te njegovih dodataka nisu doveli do ispravke ovog problema sve dok Vrhovni sud u prosincu 2019. godine nije objavio pravno tumačenje u korist sindikata. To je ”uvjerilo” Vladu RH na pokretanje novih pregovora sa sindikatima o izmjenama važećeg KU. Stoga su u veljači ove godine započeli pregovori koji su okončani potpisivanjem Dodatka III. te je sada pravna legislativa zadovoljena.

 

Na upite sindikalnih predstavnika u vezi isplate zaostataka iz prethodnih godina, ministar Beroš je najavio nastavak pregovora sa sindikatima oko isplate zaostataka iz prethodnih godina. Naime, zbog neisplate dodataka na prekovremeni rad svoje ustanove je tužilo više od 4000 zdravstvenih djelatnika, procjena je da se temeljem tih tužbi potražuje oko milijardu kuna, a dosad donesene pravomoćne presude bile su uglavnom u korist zaposlenika. Sindikati očekuju da će MZ održati riječ i da će ljudi dobiti sve što su trebali unatrag pet godina (starija potraživanja su na žalost otišla u zastaru).

 

U privitku 1. pogledajte Dodatak III. Kolektivnom ugovoru.

PS – pogledajte i uputu za primjenu novog načina obračuna/evidencije rada za prekovremene sate u sustavu COP (privitak 2):

Budući da se Dodatak III. Primjenjuje od 01.04.2020. godine, prilikom unosa evidencije rada moraju se koristiti novi elementi za:

  • prekovremeni rad,
  • dežurstvo izvan fonda,
  • rad po pozivu i
  • rad po pozivu iz pripravnosti

kako bi se omogućio ispravan obračun.

Privitak 1. – Dodatak III. Kolektivnom ugovoru

Privitak 2. – Upute za implementaciju novih elemenata evidencije rada u COP

Objavljeno 08.05.2020.