Sindikat medicinskih biokemičara Hrvatske – SMBH je strukovna, dobrovoljna, samostalna i solidarna
sindikalna udruga koja osigurava, unaprjeđuje i štiti interese te socijalna i materijalna prava medicinskih
biokemičara i drugih zdravstvenih radnika Hrvatske. SMBH član je sindikalne središnjice SSSH.